www.bsff.net > 将string转换成long

将string转换成long

long l = Long.valueOf("123"); long l = Long.parseLong("123"); 建议查看api文档,api文档 8大基本数据类型的包装类,都...

long l = Long.parseLong([String]); 或 long l = Long.parseLong([String],[int radix]); long l = Long.valueOf("123").longValue();

两种方法:一、使用String类的方法,String.valueOf(),比如:long aa = 123;String a = String.valueOf(aa);二、最简单的直接将long类型的数据加上一个空串long aa = 123;String a = aa+"";

String str="222";//整数 long l=Long.parseLong(str); System.out.println(l);

1、java中将string 转化成long long l = Long.parseLong([String]); 或 long l = Long.parseLong([String],[int radix]); long l = Long.valueOf("123").longValue(); 2、Long.ValueOf("String")与Long.parseLong("String")的区别 Long.ValueOf(...

long l = long.Parse(string str);

1 2 3 4 5 6 7 两种方法: 一、使用String类的方法,String.valueOf(),比如: long aa = 123; String a = String.valueOf(aa); 二、最简单的直接将long类型的数据加上一个空串 long aa = 123; String a = aa+"";

String 和 Long类型是java的基本数据类型。 String转long就一个方法:举例: String str="123";//实例化一个字符串 long l=Long.parseLong(str);//转long型System.out.println(l);//打印转出来的long

Long.toString(long);

dim i as long i=clng("123")

网站地图

All rights reserved Powered by www.bsff.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bsff.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com